เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เข้าพักโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เท่านั้น
  • สามารถเข้าพักได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่รีสอร์ทกำหนด